Mahigpit na ipinagbabawal sa bansa ang paggamit ng marijuana dahil maaari itong magdulot ng masasamang epekto sa …

source

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.