เปิดกัญชาเสรี ทำให้ทุกบ้านมีโอกาสมีต้นกัญชา ซึ่งเป็นพืชยา .. มันมีประโยชน์ และโทษ แต่ประเด็นคือ เส้นที่มันคาบเกี่ยวระหว่าง ปย.และโทษ …

source

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.