รู้จักข้อเสีย-ประโยชน์ของ CBD และ THC ก่อนใช้กัญชา เพราะโทษคือวิทยาศาสตร์ ไม่สามารถเปลี่ยนมันได้ โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ อ.

source

By admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.