Fri. Jul 1st, 2022

กัxชามี THC-CBD ใช้เป็นมีประโยชน์ ใช้ผิดพลาดIQลดลงและมีปัญหาจิต หมอจะรับงานหนักเอา l เภสัชประจำบ้าน

เปิดกัญชาเสรี ทำให้ทุกบ้านมีโอกาสมีต้นกัญชา ซึ่งเป็นพืชยา .. มันมีประโยชน์ และโทษ แต่ประเด็นคือ เส้นที่มันคาบเกี่ยวระหว่าง ปย.และโทษ ... source